Sefovi koji štede prostor

Sefovi-koji-stede-prostor

Specijalna serija Wertheim sefova sa vratima koja se uvlače u samo telo sefa što značajno utiče na uštedu u prostoru u odnosu na klasične sefove.

popup overlay