Wertheim sefovi sa depozitnim sefovima gradjana

Sefovi sa ugradjenim depozitnim sefovima gradjana se proizvode u različitim klasama otpornosti. Depozitni sefovi su formirani po blokovima. Ukoliko postoji želja, raspored velicine pretinaca po blokovima se može birati sa korakom od 50mm. Neometan pristup depozitnim sefovima je moguć tek po otvaranju glavnih vrata pod uglom najmanje od 90 stepeni.
Depozitni sefovi gradjana se mogu ugraditi u Wertheim sefove CWS, DWS, DWSKB, EWS, EWSKB serije. Izbor sefa zavisi od zahtevane sigurnosne klase. Sefovi u koje su ugradjeni depozitni sefovi gradjana imaju dodato slovo S u oznaci modela.

[ LSN – Blokovi depozitnih sefova ]
Pogodni za tipove sefova: BWP, CWS, DWS, DWSKB, EWS, EWSKB

Modeli: 1600 bez unutrašnjeg trezora, 1901 – 1904 sa unutrašnjim trezorom

[ LSH – Blokovi depozitnih sefova ]
Pogodni za tipove sefova: BWP, CWS, DWS, DWSKB, EWS, EWSKB
Modeli: 1901-1904 bez unutrašnjeg trezora

Protivprovalna zaštita prema klasi sefa
Protivpožarnost prema vrsti sefa (opciono)
Safe deposit safe_CWS1901S
Safe deposit safe_DWS1902S
Safe deposit safe_CWS1901S
Safe deposit safe_DWS1902S

Specifikacije proizvoda

Jedinica za zaključavanje

Svaki pretinac ima dvostruku bravu jedna brava za banku (kontrolna brava) ista za celu instalaciju i po jedna korisnicka brava na vratancima svakog pretinca

Brave

Magnetna brava ili cilindar brava (mehanicka / elektronska)

Ključevi

2 ključa za banku za svaku instalaciju i 2 korisnička ključa za svaki pretinac

Vratanca

Nerdjajuci čelik, numeracija UV štampom