Ecowelt Biorazgradive kese – Novi proizvod

Prateći potrebe domaćeg tržišta u pogledu zaštite i očuvanja životne sredine i aktuelnost teme održivog razvoja na svetskom nivou, odlučili smo da ostvarimo saradnju sa proizvođačem Weltplast i u naš asortiman uvrstimo njihove Ecowelt biorazgradive kese.
Proizvodi Ecowelt su 100 % kompostirajući i biorazgradivi i serifikovani su od strane DIN CERTCO sertifikacionog tela iz Berlina.
Ecowelt proizvodi su usklađeni sa Direktivom EU 2002/72/EC koja se odnosi na polimerne materijale i proizvode koji u svojoj
primeni dolaze u direktan kontakt s namirnicama.

popup overlay

Obaveštavamo naše drage klijente i poslovne partnere da se kompanija Master Team doo od 03. oktobra 2022. godine nalazi na novoj adresi – Sveti Sava 24, opšina Surčin, naselje Radiofar.

X