Wertheim, LBE150 serija depozitnih sefova

Sefovi sa depozitnim otvorom nude jednostavno i sigurno odlaganje depozita.
Idealni za deponovanje dnevnog pazara kada više od jedne osobe vrši deponovanje.
Pogodni za benzinske stanice, maloprodajne objekte, restorane brze hrane...
  • Novac se deponuje (poželjno u sigurnosnim kesama) kroz depozitni otvor u sefu.
  • Sigurnosni sistem protiv pecanja sprečava vađenje depozita kroz isti otvor.
  • Depozit se peuzima otvaranjem glavnih vrata sefa
Svi Wertheim sefovi od modela 15 naviše mogu biti opremljeni depozitnim otvorom LBE150. U skladu sa zahtevanom klasom sigurnosti i veličinom depozita, treba izabrati odgovarajući sef.
Napominjemo da ukoliko želite depozitni otvor LBE150 da postavite na sertifikovane sefove u skladu sa normon EN 1143-1, ugradnjom depozitnog otvora sertifikati za sigurnosne sefove prestaju da važe. Sefovi će biti isporučeni samo sa VSÖ-VVO sertifikacionom pločicom, bez VdS i ECB-S oznaka.
Sefovi sertifikovavni prema VDMA se isporučuju bez sertifikacione pločice, ukoliko na njih postavite depozitni otvor LBE150.

Detaljnije o proizvodu

Naš asortiman

Servis i distribucija

Master Team je kompanija koja brine o potrošačima i njihovim potrebama po završetku kupovine. Osim servisiranja uređaja, veoma važan aspekt brige o korisnicima je i tehnička podrška koja vam je uvek dostupna. Posedujemo visoko kvalitetne skladišne i transportne kapacitete.

Saznajte više o servisu

Placanje do 6 rata